OHEŇ DUCHA SVÄTÉHO ● Pasho Zsolnai ● 13.5.2018

pridal: Apoštolská cirkev Bratislava | | zobrazení: 2331
Duch Svätý nie je viditeľný a preto je pre nás ťažké ho popísať. Vieme, že je Bohom a je s nami. Biblia nám hovorí, že je spoznateľný podľa toho, čo On robí. Duch Svätý je ten, ktorý v nás napr. pôsobí "ovocie Ducha" a tak ľudia vedia vidieť lásku, pokoj, radosť a mnohé iné. Takisto Duch Svätý dáva "dary Ducha", ktoré sú nadprirodzeným pôsobením Ducha. Biblia nám navyše pomáha poznať Ducha Svätého vďaka rôznym obrazom, ako olej, holubica, voda, vietor a oheň.
Plánované akcie
Apoštolská cirkev Bratislava
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.

Apoštolská cirkev Bratislava všetky videa