ŽALM 92 - AKO NÁJSŤ A TVORIŤ DOMOV ● Michal Apetauer ● 24.6.2018

pridal: Apoštolská cirkev Bratislava | | zobrazení: 2360
Prinášame tretiu kázeň z letnej série kázní "ŽALMY – VÝŠINAMI A ÚDOLIAMI ŽIVOTA". Jazyk, ktorým hovoria biblické Žalmy je veľmi často plný prirovnaní. Posledné verše žalmu 92 nie sú výnimkou. Žalmista prirovnáva život človeka ku stromu a dôležitosti byť zasadený na správnom mieste. Hovorí veľmi špecificky o tom, že "ten, ktorý je zasadený v dome Hospodinovom bude rásť". V kontexte Novej zmluvy je dom Hospodinov práve cirkev. V tejto kázni hovorí Michal Apetauer o tom, ako je dôležité budovať cirkev, kde budú môcť ľudia prísť, zapustiť korene a rásť.
Plánované akcie
Apoštolská cirkev Bratislava
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.

Apoštolská cirkev Bratislava všetky videa