PSBECAV Poslušnosť Božiemu slovu

pridal: ECAV | | zobrazení: 606
Eunika Jurková- 24.5.2023 Biblický text: List Židom 11, 8-10 Pieseň: Bože si povedal so mnou že cítiš (Spevokol Stafides - CZ ECAV Pezinok)

ECAV