AKO NA ZÁŽITKOVÝ TÁBOR “NEVIDITEĽNÝ”

pridal: ECAV | | zobrazení: 23
Pripravte detský biblický tábor za pomoci lektorov a manuálu aktivít, tvorivých dielní, piesní a hier. Priblížte deťom neviditeľný svet Ducha svätého a jeho pôsobenie medzi ľuďmi. Viac informácií: https://emc.ecav.sk/detsky-tabor-neviditelny/

ECAV