Brat Alexander v tejto kázni okrem hore uvedenej otázky vysvetľuje ako vzniká depresia a dáva aj riešenie ako vyjsť z depresie.
Veľké myšlienky s videa

Všetky videa