Prvé verejné vystúpnie o. Mariana Kuffu po operácii. Dňa 4.11. 2018 sa mohli veriaci zúčastniť prvého verejného vystúpenie o. Mariana Kuffu po ťažkej operácii.
Veľké myšlienky s videa