Čas druhého príchodu Ježiša Krista - Faustín Rafał M. Wesołowski

pridal: Spoločenstvo Dobrého pastiera | | zobrazení: 384
Faustín Rafał M. Wesołowski CCG, kaplán – farský vikár. Je členom Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethseman. Narodil sa v roku 1993 vo Włocławku v Poľsku. Od 1. augusta 2019 bol ustanovený do služby kaplána – farského vikára farnosti Marianka, má na starosti prípravu na sviatosti, prácu s mládežou a s deťmi.

Spoločenstvo Dobrého pastiera

Spoločenstvo Dobrého pastiera všetky videa