Sloboda nevyhovieť všetkým - Vlado a Martinka Žákoví

pridal: Spoločenstvo Dobrého pastiera | | zobrazení: 1142
Ako celoživotne rozvíjať zdravé a dobré vzťahy s ľuďmi? Aké sú kľúče k požehnaným vzťahom v rodine, medzi priateľmi, na pracovisku a v spoločnosti? Inšpiratívne slovo ponúkajú Martinka a Vladko Žákoví. Martinka a Vladko Žákoví vedú zbor Otcov dom v Bratislave, ktorý je zborom Apoštolskej cirkvi. https://www.otcovdom.com/ Cirkev vidia ako RODINU a definujú sa nasledovnými slovami: Sme misijným spoločenstvom – duchovnou rodinou synov & dcér, ktorí spoznali Božiu lásku a túžia sa s ňou podeliť s ľuďmi okolo nás. Príbeh Biblie vždy bol a vždy bude príbehom Boha ako milujúceho Otca, ktorý hľadá a volá svojich stratených synov & dcéry späť domov. Boh Otec neposlal svojho syna Ježiša Krista preto, aby svet odsúdil, ale preto, aby ho spasil. Ježiš – Boží Syn, nám zjavil cestu späť k Otcovi a preto už ani my dnes nemusíme žiť ako duchovné siroty. Boh Otec je plný dobroty, milosti a lásky a aj dnes čaká na to, kedy sa jeho stratené deti navrátia k nemu domov.

Spoločenstvo Dobrého pastiera

Spoločenstvo Dobrého pastiera všetky videa