V mariánskej bazilike a na hore v Ľutine si veriaci uctili sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky

pridal: Gréckokatolícky magazín | | zobrazení: 932
Na najväčšom pútnickom mieste gréckokatolíkov v Ľutine sa počas uplynulého víkendu uskutočnila archieparchiálna odpustová slávnosť sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Bohatý duchovný program odpustovej slávnosti bol pre veriacich pripravený ako tradične na dvoch miestach – v bazilike minor priamo v dedine Ľutina a na mariánskej hore nad dedinou, kde sa pred 171 rokmi zjavil sv. Mikuláš chudobnej vdove Zuzane Fekete. Program začal posviackou vody na mariánskej hore a pokračoval v bazilike minor slávením veľkej večierne s lítiou, ktorej predsedal vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor Prešovskej archieparchie. Výnimočnosťou tohto slávenia je obchod s uspenskou pláščenicou (plátno, na ktorom je vyobrazené usnutie Presvätej Panny) okolo baziliky minor. Tento obrad uloženia do hrobu sa uskutočňuje počas lítijných stichýr večierne a podobne ako počas veľkého piatku si veriaci uctievajú presväté telo Krista uložené v hrobe, tak aj počas týchto odpustových dní mali veriaci v Ľutine možnosť uctiť si hrob Presvätej Bohorodičky. Po modlitbe akatistu k Presvätej Bohorodičke nasledovala archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Peter Rusnák. Spolu s ním koncelebroval emeritný prešovský arcibiskup vladyka Ján Babjak SJ a emeritný biskup z Toronta vladyka Marián Andrej Pacák CSsR, ktorý ohlásil aj homíliu. V nej vladyka pripomenul slová Svätého Otca Františka, ktorý nedávno veriacich vyzval, aby počas týchto dní navštívili nejakú mariánsku svätyňu a uctili si tak nebeskú Matku. „Návšteva chrámu, mariánskej svätyne s tým zámerom uctiť si Presvätú Bohorodičku našu Matku, znamená zobrať do ruky Božie slovo. To je tá pravá úcta, aby sme čítajúc Božie slovo ešte viac spoznávali život Panny Márie, aby sme zahĺbiac sa do Božieho slova odhaľovali nové veci pre náš život,“ povedal v homílii vladyka Marián. Po svätej liturgii pokračoval program v bazilike modlitbou akatisku k sv. Mikulášovi Divotvorcovi, parastasom za zosnulých veriacich a modlitbou posvätného ruženca. V rovnakom čase mali veriaci možnosť zúčastniť sa na modlitbe krížovej cesty kráčajúc na mariánsku horu, ktorú viedli skauti. Na mariánskej hore nasledovala Eucharistická adorácia a polnočná svätá liturgia, ktorej predsedal Mons. Ľubomír Petrík, delegát ad omnia Prešovskej archieparchie. Duch slávenia tejto svätej liturgie obohatili členovia Neokatechumenátnej cesty. V nedeľu ráno pokračoval program slávením utierne, prvej hodinky a svätej liturgie, ktorú v cirkevnoslovanskom jazyku slávil exorcista Prešovskej archieparchie mitrát Pavol Peter Haľko OSBM. Pre veriacich, ktorí postupne zapĺňali celý priestor mariánskej hory si pripravili duchovný program mládežníci zo zboru sv. Petra a Pavla z Milpoša. Odpoveď na tieto otázky dáva Boh, ktorý tvorí človeka z lásky, z tej istej lásky obetuje za hriechy ľudstva svojho jednorodeného Syna a touto neochabujúcou láskou zahŕňa každého človeka, bez ohľadu na množstvo jeho hriechov. „Ak si tieto dôvody osvojíme, ak pre nich nájdeme dôvod vo vedomí Božej lásky k nám, v uvedomovaní si lásky stvoriteľskej, lásky udržiavateľskej i lásky spasiteľskej, ak si uvedomíme, že konečným zmyslom nášho bytia je byť sprostredkovateľmi a šíriteľmi dobra, pokoja, milosrdenstva a spravodlivosti, teda Božej lásky, tak vyriešime odpovede na naše základné životné otázky. Budeme tak mať zbalenú duchovnú výstroj nielen na kratšiu, či dlhšiu dovolenku, ale výstroj do života, výstroj na celý život, na získanie večného života,“ dodal v závere hlbokými myšlienkami prešpikovanej homílie vladyka Cyril Vasiľ. Spevom svätú liturgiu viedol Zbor sv. Romana Sladkopevca a mládežnícky zbor sv. Petra a Pavla z Milpoša. Sobotňajšiu svätú liturgiu v priamom prenose vysielalo Rádio Lumen a nedeľnú RTVS na Dvojke (záznam v archíve). Zároveň priame prenosy z oboch dní prinášala aj TV Logos. ► Podporte LOGOS TV: https://prelogos.darujme.sk/klub/ ►

Gréckokatolícky magazín

Gréckokatolícky magazín všetky videa