Muži sa modlia za Slovensko a pokoj vo svete

pridal: Spoločenstvo Dobrého pastiera | | zobrazení: 956
V sobotu 07.05.2022 o 08:30 sme spojili sily v zápase o dobro Slovenska a sveta a stretli sme sa pri Mariánskom stĺpe na Františkánskom námestí v Bratislave. Spolu v pokání, pokore viere a modlitbe svätého ruženca sme vyprosovali požehnanie Slovensku a svetu. Prvotná iniciatíva k modlitbám mužov prišla od Jozefa Filka zo Spoločenstva Ladislava Hanusa. Rozširujeme prvotnú iniciatívu. Spájame sa a zapájame partnersky do spolupráce ďalšie organizácie, spoločenstvá a ochotných ľudí. K spolupráci a zapojeniu sa do hnutia pozývame všetkých mužov dobrej vôle. Všetky spoločenstvá, komunity, rehole, farnosti a kresťanské organizácie. Na podujatí partnersky participuje Rádio Mária (o. Martin Jarábek bude uvádzať modlitbu), Benjamín Kosnáč - rímskokatolícky kňaz z farnosti Blumentál, známy kresťanský youtuber, Aliancia za Rodinu zastúpená Antonom Chromíkom, Martin Ližičiar za kresťanský portál Slovoplus, Samuel Brečka- Spoločenstvo modlitby za kňazov, Jaroslav Daniška, šéfredaktor denníka Štandard, Spoločenstvo Calvary, Spoločenstvo Dobrého pastiera, Spoločenstvo Ladislava Hanusa ako pôvodný iniciátor. Vítané v partnerskej spolupráci bude každé ďalšie spoločenstvo, rehoľa alebo kresťanská organizácia. V SLH naformulovali pozvánku pre mužov všetkého veku na spoločnú verejnú modlitbu ruženca nasledovne: Chceme odprosovať za hriechy naše, našich rodín, našej krajiny a jej lídrov i lídrov sveta ako aj za milosti pre naše rodiny, za Slovensko a pokoj vo svete. Úlohou mužov v Božom pláne je chrániť všetkých, ktorých nám Boh dal tu na zemi a pre večný život. Tak ako bol svätý Jozef pozemským ochrancom Svätej rodiny, tak aj my muži máme za úlohu brániť svätosť našich rodín a blízkych. Chceme tak robiť spolu. V tejto jednote posilňujeme našu mužskú identitu a mužské cnosti.

Spoločenstvo Dobrého pastiera

Spoločenstvo Dobrého pastiera všetky videa