Spoločné adventné modlitby 22.12.2021

pridal: ECAV | | zobrazení: 654
Streda 22.12.2021 Mt 1, 18-21; Mk 2, 1-15 Modlime sa: - nech pri nečakaných a hraničných situáciách nereagujeme strachom či agresiou, ale zmierlivo, v Duchu Svätom, - za rodiny. Tam, kde panuje zlo a horkosť, aby prišlo uzdravenie, zmierenie a obnovenie vzťahov, - nech neveríme klamstvám tohto sveta, ale pravde Božieho slova, - nech je temnota odhalená a presvietená lúčom Božej lásky a pravdy. Amen