POZVÁNKA NA ŠKOLU UČENÍCTVA

pridal: Komunita Blahoslavenstiev | | zobrazení: 623
Prihlasovanie: www.blahoslavenstva.sk blahoslavenstva@alconet.sk Ďakujeme za finančnú podporu tohto apoštolátu, bez ktorej ho nemôžeme realizovať. Číslo účtu nájdete na www.blahoslavenstva.sk. Ďakujeme! Cyklus: 01 Nutnosť novej evanjelizácie. Pre koho a prečo? 02 Byť učeníkom alebo jedným zo zástupu 03 Musel sa Kristus stať človekom? 04 Blahoslavení chudobní duchom, základ kresťanského života 05 Na ceste učeníctva – modlitba ako stretnutie 06 Na ceste učeníctva – lectio divina 07 Na ceste učeníctva – skrze sviatosti. Sviatosť eucharistie, 1. časť 08 Na ceste učeníctva – skrze sviatosti. Sviatosť eucharistie, 2. časť 09 Na ceste učeníctva – formácia v duchu učenia Cirkvi 10 Veľká téma utrpenia a Božej vôle 11 Tajomstvo Kríža a Vzkriesenia, ktoré treba objaviť 12 Tajomstvo krstu a sviatosť krstu – 1. časť 13 Tajomstvo krstu – nová identita – 2. časť 15 Božia láska milosrdná a spravodlivá 16 Milovať znamená odpúšťať 17 Keby si aj hory prenášal, ale lásky by si nemal 18 Pohľad na život z perspektívy večnosti 19 Len v Duchu svätom – pozvánka 20 Modlitba príhovoru 21 Modlitba príhovoru – pokračovanie 22 Je Ježiš univerzálny Spasiteľ? 23 Prorocké poslanie kresťana vo svete 24 Len ovce rodia ovce. Doplnkové formácie: 25 Univerzálna eschatológia 26 New age versus kresťanstvo I. Nová paradigma vnímania 27 New age versus kresťanstvo II. Identita človeka 28 New age versus kresťanstvo III. Duchovný svet 29 New age versus kresťanstvo IV. Okultizmus 30 New age versus kresťanstvo V. Ezoterika a zdravie Zmena programu vyhradená!

Komunita Blahoslavenstiev

Komunita Blahoslavenstiev všetky videa