Vladyka otvoril eparchiálnu fázu synody

pridal: Gréckokatolícky magazín | | zobrazení: 284
V nedeľu, 17. októbra bratislavský vladyka Peter Rusnák otvoril eparchiálnu fázu synody. Otvorenie sa konalo pri odpustovej slávnosti ku cti sv. apoštola a evanjelistu Lukáša v gréckokatolíckej farnosti v Trnave. Za eparchiálneho referenta zároveň vladyka vymenoval protosynkela Vladimíra Skybu (bratislava.greckokat@synoda.sk), kňaza eparchie. Aktuálne prebieha – v duchu Vademeca (kap. 4 a 5) modlitbová reflexia a rozlišovanie cesty pre našu eparchiu, ako celý proces v eparchii viesť, na aké kľúčové oblasti sa zamerať, ako postupne realizovať synodálne konzultačné stretnutia vo farnostiach tak, aby sa celý Boží ľud a každý jeho člen mohol do procesu zapojiť, aby tak zaznel živý hlas Božieho ľudu a mohlo sa prejaviť sensus fidelium (teda zmysel pre vieru), ktorého nositeľmi sú všetci pokrstení. ► Podporte LOGOS TV: https://prelogos.darujme.sk/klub/ ►
Plánované akcie
Gréckokatolícky magazín
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.

Gréckokatolícky magazín všetky videa