Presvedčenie a nádej • 5.9.2021 • Sheldon Armitage

pridal: Apoštolská cirkev Bratislava | | zobrazení: 142
Čo robiť, keď strácame dôveru či istoty, na ktoré sme sa v minulosti spoliehali? Ako dokážeme ako Kristovi nasledovníci prekonať straty a ťažkosti? Musíme sa vtedy navrátiť k nádeji! Nádej je často nepochopená a zabúdaná, obzvlášť v ťažkých obdobiach. Nádej nám môže pomôcť vytrvať, aj napriek strate a žiaľu. Naučme sa byť nádejnou cirkvou a prechádzať spoločne a víťazne všetkým, čo pre nás má budúcnosť.
Plánované akcie
Apoštolská cirkev Bratislava
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.

Apoštolská cirkev Bratislava všetky videa