Ak je Boh živý, musím sa o tom presvedčiť sám - Michal Kevický

pridal: Spoločenstvo Dobrého pastiera | | zobrazení: 279
Michal Kevický popisuje svoju životnú skúsenosť, ktorá mu zmenila realitu života a ktorú praje zakúsiť každému človeku. Michal Kevický je kazateľom zboru Viera - Bratskej jednoty Babtistov v Bratislave.
Plánované akcie
Spoločenstvo Dobrého pastiera
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.

Spoločenstvo Dobrého pastiera všetky videa