Tradícia a tradicionalizmus | Mačutková, Přibyl, Valúšek, Vittek

pridal: Bratislavské Hanusove Dni | | zobrazení: 353
Ďakujeme za podporu BHD Online cez https://hanusovedni.sk/sk/bhd-online/crowdfunding/ Diskusia o tzv. "tridentskej" omši a správnom chápaní tradície Magdaléna Mačutková Stanislav Přibyl Juraj Valúšek Juraj Vittek Potrebujeme návrat tridentskej omše? Ohrozuje rôzny pohľad na Tradíciu jednotu Cirkvi? Ako môže liturgia napomôcť k duchovnej obnove kresťanov? Len pred niekoľkými mesiacmi ubehlo 50 rokov od schválenia pokoncilovej liturgickej reformy. Zároveň už štvrtinu tejto doby platí aj široké povolenie slávenia svätej omše podľa staršieho spôsobu vydané v roku 2007 pápežom Benediktom XVI. Ukázalo sa, že starší spôsob slávenia vo svete priťahuje značné množstvo veriacich, z ktorých väčšina sa narodila až po II. Vatikánskom koncile. Na Slovensku sa svätá omša v staršej forme opäť slávi už viac ako desať rokov, no témou polemík sa stala práve v posledných mesiacoch. Pozornosť upútala najmä návšteva kardinála Burkeho v Trnave a jeho celebrácia slávnostnej tridentskej omše na Trnavskej novéne. Následne sa začali ozývať niektoré kritické hlasy varujúce pred vnášaním rozdelenia do Cirkvi prostredníctvom starších liturgických foriem. Je zrejmé, že niektorí považujú comeback Tridentskej omše za módny výstrelok, kým iní ju vnímajú ako vzácny poklad hodný zachovania. S našimi hosťami sa chceme nielen zamyslieť nad spornými otázkami, ale aj hľadať cestu ku zachovaniu jednoty a k duchovnej obnove Cirkvi. Potvrďte ODBER a nenechajte si ujsť ďalšie videá https://www.youtube.com/channel/UC2hBgEp6D1fno_PwcQyJlBA/?sub_confirmation=1 Sledujte BHD na sociálnych sieťach https://www.facebook.com/BratislavskeHanusoveDni/ #BHD #BHD2020
Plánované akcie
Bratislavské Hanusove Dni
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.

Bratislavské Hanusove Dni všetky videa