Sila a svedok • 30.5.2021 • Roman Lacho a Sheldon Armitage

pridal: Apoštolská cirkev Bratislava | | zobrazení: 328
Ježiš svojim učeníkom pri odchode k Otcovi povedal, že príjmu moc a budú mu svedkami… čo dnes znamená toto zasľúbenie pre nás, učeníkov v 21.storočí? Chceme MOC a chceme byť pripravení SVEDČIŤ - ako to však prakticky môže vyzerať? Roman a Sheldon v nedeľnej kázni upriamili našu pozornosť na skutočnosť, že Božia moc a plnosť Ducha Svätého vôbec nemusia predstavovať tie milné atribúty, ktoré v tomto kontexte niekedy ako ľudia očakávame. Naopak, Božia moc je v skutočnosti zjavená odlišným spôsobom, prejavuje sa v slabosti, v pokore a v službe svetu. Vypočujte si, ako môžeme aj dnes prijať praktické vystrojenie pre misiu, ktorú nám zveruje náš Pán
Plánované akcie
Apoštolská cirkev Bratislava
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.

Apoštolská cirkev Bratislava všetky videa