Prezentácia knihy Antona Hrnku Prechádzky slovenskými dejinami

štvrtok 15.00 hod.
Miesto konania: Prievidza, Záhradnícka 21
Dňa: 18. 04. 2024, o 15.00 - 18.00 hod.

Nadácia PRO PATRIA, CYRILOMETODIADA, o. z., a Klub priateľov histórie Prievidze

Vás pozývajú na prezentáciu knihy Antona Hrnku Prechádzky slovenskými dejinami, ktorá sa

uskutoční dňa 18. apríla 2024 o 15:00 hod. v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi na

Záhradníckej 21, v Prievidzi.

Knihu uvedie prof. Martin Homza.

Publikácia vznikla na základe cyklu prednášok Antona Hrnku Slovenské dejiny v európskom

kontexte, ktoré organizovala Daniela Suchá, predsedníčka o. z. CYRILOMETODIADA.

Akciu zverejnil: CYRILOMETODODIA, o. z.

Zrušiť x
Prihlásiť sa na akciu