Teologicko-pastoračná konferencia k 20. výročiu podpísania dohody o vzájomnom uznávaní krstu

Utorok 15.00 hod.
Miesto konania: Celé Slovensko,
Dňa: 15. 06. 2021, o 15.00 - 18.00 hod.

Bratia a sestry, prijmite pozvánku na Teologicko-pastoračnú konferenciu k 20. výročiu podpísania dohody o vzájomnom uznávaní krstu medzi Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku a Katolíckou cirkvou. Veríme, že táto konferencia prispeje k posilneniu jednoty medzi nami.

Akciu zverejnil: ECAV

Zrušiť x