DEŇ FARÁRSKYCH RODÍN VD ECAV NA SLOVENSKU

Sobota 00.00 hod.
Miesto konania: Celé Slovensko,
Dňa: 26. 06. 2021, o 00.00 - 23.59 hod.

Biskupský úrad VD ECAV na Slovensku pozýva ordinovaných a ich rodiny na Deň farárskych rodín VD, ktorý sa uskutoční dňa 26.6.2021 (sobota).

Stretnutie sa začne spoločným turistickým (pre záujemcov aj cyklistickým) výstupom na „strechu Slovenska“ Kráľovu hoľu (1 946,1 m n. m.) zo ? umiaca. Alternatívou bude návšteva Dobšinskej ľadovej jaskyne príp. iný alternatívny samostatný program. Po absolvovaní výstupu resp. návšteve Dobšinskej ľadovej jaskyne sa účastníci stretnú v Dedinkách pri Palcmanskej Maši v Hoteli Priehrada pri duchovno – športovom programe a spoločnom obede.

Bližšie informácie a prihlasovanie do 18. 6. 2021 u brata tajomníka biskupa VD Mareka Cingeľa (0908/ 368 889, marekcing@gmail.com).

Akciu zverejnil: ECAV

Zrušiť x