Zisky a straty.

Zamyslenie na 30 May 2023
Kruté zaobchádzanie s Pánom Ježišom Kristom spôsobili naše hriechy. Všimnime si postavy, ktoré nám predstavil evanjelista Marek! Možno nám to pomôže lepšie sa zorientovať v sebe samých. Predstavme si, že toto evanjelium je obraz, okolo ktorého je čierny, škaredý rám! Ním je hriech, ktorý chce triumfovať nad Božím Synom. Túto snahu, ako čierny rám okolo slávy Kristovej, maľuje Marek. Prvú vrstvu maľujú úkladní nepriatelia Krista. Vždy hľadajú spôsob, ako ľstivo zlapať a zabiť Ježiša. Nielen vtedy, ale aj dnes – v nás. Ich jediným cieľom je vymazanie Ježiša zo sŕdc ľudí. Sú presvedčení, že slúžia Bohu. Druhú vrstvu čiernej farby tvoria ľudia, ktorí uverili v Ježiša. Túžba po svetských statkoch ich priviedla k tomu, že Ho zradili. Z tých majú nepriatelia obzvlášť radosť. Hovoria si: „Pravda je na našej strane“. Na pozadí toho je Kristova Láska, ktorá túži zachrániť jedných i druhých. Jej sláva žiari uprostred čierneho rámu hriechu. Ujala sa ženy a tá prijala možnosť záchrany. Spoznala v Ňom Mesiáša, svojho Spasiteľa. Hoci Ho okolitý svet nenávidel, ona Mu vyjadrila svoju lásku. Pomazaním Pána Ježiša obetovala to najdrahšie, čo doma mala. Ba ešte viac, obetovala Mu celé svoje srdce. Aký to rozdiel medzi ňou a Judášom?! Judáš nedal Pánovi nič a stratil život. Ona stratila pre Krista všetko a získala život.

Slavo Gallo

Verš starej zmluvy
Neboj sa, nemlč, len hovor a nemlč.
Verš novej zmluvy
Potom Jeremiášovi Hospodin riekol: Ajhľa, dal som ti do úst svoje slová.