#5 Duchovná obnova s MARINOM RESTREPOM (5/7)

pridal: MisieFilmom | | zobrazení: 835
Sledujete piatu časť 7-dielnej digitálnej duchovnej obnovy s Marinom Restrepom, laickým katolíckym misionárom z Kolumbie, dnes na tému “SVEDECTVO MOJHO ŽIVOTA”. 1 Kor 15, 35 - 35 35 Ale niekto povie: "Ako vstanú mŕtvi? V akom tele prídu?" 36 Hlupák! Čo ty seješ, neožije, ak prv neodumrie. 37 A čo seješ, neseješ budúce telo, ale holé zrno, či už pšeničné alebo nejaké iné. 38 No Boh mu dáva telo, aké chce, a každému semenu jeho vlastné telo. 39 Nie každé telo je to isté telo, ale iné je ľudské, iné zvieracie telo, iné vtáčie telo a iné rybie. 40 A sú telá nebeské a telá pozemské, ale iná je sláva nebeských a iná pozemských. 41 Iný je jas slnka, iný jas mesiaca a iný jas hviezd; veď hviezda sa od hviezdy líši jasom. 42 Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné; 43 seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva mocné 44 seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné. Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné. 45 Tak je aj napísané: "Prvý človek, Adam, sa stal živou bytosťou;" posledný Adam oživujúcim Duchom. 46 Ale nie je prv duchovné lež živočíšne, až potom duchovné. 47 Prvý človek zo zeme, je pozemsky; druhý človek je z neba. 48 Aký je ten pozemský, takí sú aj ostatní pozemskí; a aký je nebeský, takí sú aj ostatní nebeskí. 49 A ako sme nosili obraz pozemského, tak budeme nosiť aj obraz nebeského. 50 Hovorím však bratia, že telo a krv nemôžu byť dedičmi Božieho kráľovstva, ani porušiteľnosť nebude dedičom neporušiteľnosti. 51 Hľa, poviem vám tajomstvo: Nie všetci umrieme, ale všetci sa premeníme: 52 razom, v jednom okamihu na zvuk poslednej poľnice. Lebo keď zaznie, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme. 53 Veď toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. ❓CHÁPEME, AKÉ DÔLEŽITÉ JE BYŤ PRIPRAVENÍ 💖 na moment prechodu medzi týmto a nasledujúcim životom? Pretože skutočný život nasleduje až po smrti. Nedajme sa diablom zapredať tomuto svetu. Naše kráľovstvo nie je z tohto sveta. 🙏 Pamätajme na to každý deň! Viac myšlienok a úžasné svedectvo života Marina Restrepa o tom, ako znova našiel Boha a vieru, nájdete v tomto videu. #misiefilmom #marinorestrepo #duchovnaobnova #digitalnaduchovnaobnova #zivotsbohom #svedectvo

MisieFilmom

MisieFilmom všetky videa