Historicky prvá zádušná svätá omša za obete rómskeho holokaustu bola zorganizovaná Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity spolu s ...
Veľké myšlienky s videa
Pozvánky na podujatia

Všetky videa