Svetový deň modlitieb | 5.3.2021 | Prešov

pridal: Cirkev bratská Prešov | | zobrazení: 138
Vitajte na ekumenických bohoslužbách v Prešove pri príležitosti Svetového dňa modlitieb, ktorý je každoročne organizovaný ženami z celého sveta. Tento rok pripravili liturgiu ženy z krajiny Vanuatu s témou "Stavajte svoj dom na pevnom základe!" Okrem modlitieb chceme prispieť aj finančne, tento rok je to na projekt "Budovanie rozvoja vodcovských schopností" (Vzdelávací kurz pre 200 mladých žien na Vanuatu) organizovaný Spoločenstvom kresťanských žien. Môžete tak urobiť na čísle účtu: SK25 0900 0000 0000 1148 5517, Slovenský výbor SDM, Panenská 10, 811 03 Bratislava 1. Minulý rok sa na Slovensku vyzbieralo a poslalo 6,275 € na projekt Nadácie pre budúcnosť žien v Zimbabwe. Z toho 300 € sa vyzbieralo v Prešove. Ďakujeme za vašu spolupatričnosť a obetavosť. Tento rok sa na Svetovom dni modlitieb v Prešove zúčastnili: Hanka Jurčová - Cirkev bratská Veronika Mojžišová - Apoštolská cirkev Ema Lacková - Cirkev bratská Eva Lacková - Cirkev bratská Mária Kolesárová - Cirkev bratská Mária Chalupková - Evanjelická a.v. cirkev Evka Chalupková - Evanjelická a.v. cirkev Zuzana Martausová - Evanjelická a.v. cirkev Lenka Wagnerová - Evanjelická a.v. cirkev Jana Cingeľová - Evanjelická a.v. cirkev Anna Valtová - Reformovaná kresťanská cirkev Príhovor: Martin Jurčo - kazateľ Cirkvi bratskej Kamera, strih, zvuk, produkcia: Timotej Jurčo ------------------------ (Video and some images used in this sermon are a copyright material of World day of Prayer committee in Vanuatu.)

Veľké myšlienky z videa pridať myšlienku

Plánované akcie Cirkev bratská Prešov
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.

Cirkev bratská Prešov všetky videa