Šírte osvetu, šírte pravdu a poznanie o zvrátenom kresťanskom náboženstve

pridal: Strežo Pavol | | zobrazení: 911
Šírte radostnú zvesť pravdy a poznania :) Tak tento je ešte slabá káva v porovnaní s tým kazateľom o ktorom som hovoril. Pavol Strežo. Psychopatický ...

Strežo Pavol všetky videa