Plánované akcie
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.
Chcem spoznať spoločenstvo
Živé vysielanie Kresťanského spoločenstva Milosť Kresťanská konferencia Banská Bystrica www.milost.sk/live zdroj zvuku: audiojungle.com
Veľké myšlienky s videa

Kresťanské spoločenstvá - konferencie všetky videa