Služba oslobodenia poviazaných ľudí Pán Ježiš nám na kríži, už všetko vydobyl, a oslobodil nás! On mu povedal: Synu, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, ...
Veľké myšlienky s videa
Pozvánky na podujatia

Všetky videa