Predstavenie štúdie „Náš spoločný domov“ a diskusia Slovenskej katolíckej charity na tému migrácie a udržateľného rozvoja v kontexte súčasných udalostí.
Veľké myšlienky s videa
Pozvánky na podujatia

Všetky videa