Plánované akcie
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.
Chcem spoznať spoločenstvo
Online vysielanie zo Spišskej Novej Vsi. Začiatok bohoslužby každú nedeľu o 10:15. Archivované kázne (nie všetky) nájdete na našej web. stránke: http://kmmaranata.sk/
Veľké myšlienky s videa
Pozvánky na podujatia

Všetky videa