Plánované akcie
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.
Chcem spoznať spoločenstvo
Ježiš dáva na konci svojej asi najznámejšej reči, ktorú poznáme, ako "kázeň na vrchu" jednu dôležitú otázku spojenú s varovaním a výzvou: "Prečo ma oslovujete: ‚Pane, Pane,‘ a nerobíte to, čo hovorím?" Je nesmierne dôležité, aby sme neboli len tí, ktorí radi počúvajú slovo a nežijú podľa neho. Je na každom z nás, či sa odhodláme počúvať a konať.
Veľké myšlienky s videa
Pozvánky na podujatia

Všetky videa