Plánované akcie
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.
Chcem spoznať spoločenstvo
Misijná nedeľa je špeciálny formát bohoslužieb, na ktorom sa prioritne zameriavame na misiu s víziou formovania misijného povedomia v každom z nás. Akým spôsobom prvá cirkev vysielala misionárov? V biblickej knihe Skutkov nachádzame niekoľko prípadov, kedy cirkev vysiela ľudí na misiu. Je to často zložitý proces, ktorého súčasťou je napätie a pnutie.
Veľké myšlienky s videa
Pozvánky na podujatia

Všetky videa