Plánované akcie
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.
Chcem spoznať spoločenstvo
Ježiš kládol množstvo otázok a všetky mali svoj význam a často boli nepohodlné. Jedna z nepohodlných znela nasledovne: "Prečo vidíš smietku v oku svojho brata a brvno vo vlastnom oku nebadáš?" Tendencia, ktorú má každý z nás je nachádzať chybu veľmi presne bez ohľadu na jej veľkosť. Vidíme čo i len maličkosť v živote iného avšak tak často z perspektívy nadšenia z nájdenia chyby a nie z túžby pomôcť inému.
Veľké myšlienky s videa
Pozvánky na podujatia

Všetky videa