pridal: Barkóci Alexander | | zobrazení: 281
Izaiáš 28. 7 Ale aj títo, synovia Júdovi, blúdia od vína a potácajú sa od opojného nápoja; kňaz i prorok blúdia od opojného nápoja; pohlcovaní sú od vína, ...
Veľké myšlienky s videa

Barkóci Alexander všetky videa