Šahy, 10.12.2018.
Veľké myšlienky s videa

Strežo Pavol všetky videa