Plánované akcie
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.
Chcem spoznať spoločenstvo
Nedělní bohoslužba - DEN MATEK Téma: Nejlepší rada vše dob Text: Jan 2:1-11 Káže: br. Jordan Haller
Veľké myšlienky s videa
Pozvánky na podujatia

Všetky videa