Alexander Barkóci stojí v službe evanjelistu vyše 30 rokov. S Manželkou Zuzkou majú spolu 6 detí. V ohlasovaní evanjelia slúži v krajinách po celom svete.
Veľké myšlienky s videa
Pozvánky na podujatia

Všetky videa