Plánované akcie
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.
Chcem spoznať spoločenstvo
Živé vysielanie Kresťanského spoločenstva Milosť Bohoslužby Banská Bystrica www.milost.sk/live zdroj zvuku: audiojungle.com
Veľké myšlienky s videa
Pozvánky na podujatia

Všetky videa