Plánované akcie
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.
Chcem spoznať spoločenstvo
Záznam prednášky z otvoreného modlitbového stretnutia Spoločenstva pri Dóme sv. Martina v Bratislave. Web: http://martindom.sk/ FB: https://www.facebook.com/spolocenstvomartindom/ SoundCloud: https://soundcloud.com/SpolocenstvoMartindom Instagram: https://www.instagram.com/martindomsk/
Veľké myšlienky s videa