Plánované akcie
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.
Chcem spoznať spoločenstvo
Originál: King of my heart (Sarah Mc Millan) Preklad: Joel Worship band Záznam celých chvál nájdete na https://soundcloud.com/spolocenstvomartindom/chvaly-martindom-marec-2019 Web: http://martindom.sk/ FB: https://www.facebook.com/spolocenstvomartindom/ SoundCloud: https://soundcloud.com/SpolocenstvoMartindom Instagram: https://www.instagram.com/martindomsk/
Veľké myšlienky s videa