Opäť sme pre vás natočili slovo z tt.chvál. Tento raz hovoril na tému "Stal som sa všetkým pre všetkých" páter Michal Nižnánský.
Veľké myšlienky s videa

Jablonský Leopold všetky videa