http://www.frantiskani.sk/spravy/242/trojdnie-s-novym-slovenskym-blahoslavenym.
Veľké myšlienky s videa

Jablonský Leopold všetky videa