Anton Srholec, Anna Plocková a Daniel Pastirčák porozprávali podobenstvo o synoch. Marián Varga zahral Ľaliu poľnú a Anton Srholec oslávil osemdesiate ...
Veľké myšlienky s videa
Pozvánky na podujatia

Všetky videa