pridal: Apoštolská cirkev Bratislava | | zobrazení: 351
Plánované akcie
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.
Chcem spoznať spoločenstvo
List Židom 12:2 dáva dôraz na to, aby sme upierali svoj zrak na Ježiša. Pri všetkom tom, o čom sme v predošlých dvoch týždňoch hovorili, o odhodení hriechu a všetkého, čo nás zbytočne ťaží či o vytrvalosti v behu je nesmierne dôležité STÁLE UPIERAŤ ZRAK NA JEŽIŠA. Upieranie zraku na Ježiša nie je len výsledok procesu popísaného vo verši 1. Upieranie zraku na Ježiša je nevyhnutnosťou, ktorá dáva silu vykonať všetko k čomu nás verš 1 vyzýva.
Veľké myšlienky s videa

Apoštolská cirkev Bratislava všetky videa