Fritz Mascarenhas /MENEJ STRACHU, VIAC MODLITBY #3/

pridal: Spoločenstvo Martindom | | zobrazení: 451
Záznam z modlitebného stretnutia STREDA na R17 z dňa 15.11.2023. Fritz Mascarenhas je laický misionár z Indie. Je členom misijného diela Inštitútu pre svetovú evanjelizáciu - ICPE Mission. Spolu s manželkou majú za sebou rozsiahle skúsenosti ako misionári v mnohých častiach sveta, a podieľali sa na vzniku „školy misie“ na Malte, kde spolupracovali s pátrom Eliasom Vellom, potom v Manile, Indii a na Novom Zélande. ICPE Mission, ako laická misijná organizácia získala pápežské uznanie ako súkromné združenie laických misionárov.

Spoločenstvo Martindom

Spoločenstvo Martindom všetky videa