Plánované akcie
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.
Chcem spoznať spoločenstvo
Sme v závere roka 2018. Snáď to bol pre vás rok, za ktorý ste vďační. A možno to bol rok plný sklamaní či zlyhaní, rok naplnených túžob či snov alebo rok premárnených príležitostí. A možno len rok strávený vo svätom očakávaní nových vecí. Akýkoľvek rok si zažil, pozývam ťa do Nového roka vykročiť vierou.
Veľké myšlienky s videa

Apoštolská cirkev Bratislava všetky videa