pridal: Apoštolská cirkev Bratislava | | zobrazení: 284
Plánované akcie
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.
Chcem spoznať spoločenstvo
Na začiatku 1. knihy Samuelovej čítame zarážajúcu správu, ktorá znie takto: "Slovo Hospodina bolo v tých časoch vzácne a prorocké videnie zriedkavé." Počuť Boží hlas a nechať sa Ním viesť je pre každého kresťana, ktorý to s Bohom myslí vážne životne dôležité. Boh hovorí. On sa nevyžíva v mlčaní. Často však nie sme schopní Jeho hlas rozoznať, pretože naša myseľ je plná iných hlasov. Sužujú nás obavy o budúcnosť, zlé správy, konflikty s inými či starosti bežného dňa. Boh ku nám hovorí tichým hlasom svojho Svätého Ducha, ktorý žije v nás. Je tak blízko. Ako si vybudovať citlivosť na Jeho tichý hlas? Aj o tom hovorí Tomáš v tejto kázni.
Veľké myšlienky s videa

Apoštolská cirkev Bratislava všetky videa