Pozvánka biskupa VD Petra Mihoča na DD VD 2023 do Bardejova

pridal: Vd ecav | | zobrazení: 256
Srdečne Vás pozývame na Dištriktuálny deň Východného dištriktu ECAV na Slovensku, ktorý sa uskutoční dňa 18. júna 2023 (nedeľa) o 10.00 hod. v Športovej hale MIER v Bardejove (Dlhý rad 1433). Téma podujatia „ON JE NÁŠ POKOJ“ vychádza z listu Efezským 2, 11 – 22 a chce ukázať na Krista ako Toho, ktorý prináša tomuto nepokojnému a mnohými problémami zmietanému svetu ten skutočný pokoj vychádzajúci zo zmierenia a odpustenia. PROGRAM PODUJATIA: 10. 00 hod. – Slávnostné Služby Božie (vysielané v priamom prenose RTVS – na Dvojke). Káže biskup VD ECAV Peter Mihoč. Počas Služieb Božích bude pripravený samostatný program pre deti v telocvični Športovej haly (deti odídu v sprievode učiteľov Detskej besiedky po požehnaní počas 1. piesne). Kvôli televíznemu prenosu je potrebné, aby ste zaujali svoje miesta najneskôr do 9. 45 hod. 12. 45 hod. – Potulky po luteránskom Bardejove (začiatok v ev. a. v. kostole), Potulky po židovskom Bardejove (začiatok v Pamätníku holokaustu v Suburbiu) 14. 00 hod. – Pantomimické divadelné predstavenie Milana Sládeka „Krížova cesta“ 16. 00 hod. – predpokladaný záver podujatia. Pre účastníkov Dištriktuálneho dňa budú zabezpečené stánky s občerstvením. Bude možné využiť aj reštauračné zariadenia v meste. Rovnako si bude možné zakúpiť kresťanskú literatúru.

Vd ecav