Spoločné adventné modlitby 2022

pridal: ECAV | | zobrazení: 1292
Drahí bratia a sestry. Stretnime sa aj dnes v Božej blízkosti a v Jeho slove a modlitbe. Nedovoľme, aby nám zhon tohto obdobia zakryl Boží hlas a Jeho plán s nami. Buďte požehnaní a plní Ducha Svätého.

ECAV