3. panelová diskusia VDECAV na Slovensku

pridal: Vd ecav | | zobrazení: 54
„Využívame ľudský i materiálny potenciál cirkevného zboru?!“ Cirkev je telom Kristovým, duchovným spoločenstvom, ktoré však pre svoje misijné poslanie potrebuje aj personálne a materiálne potreby. Aký je stav ľudského a materiálneho potenciálu v našich cirkevných zboroch? Ako sme dopadli v poslednom sčítaní obyvateľov v roku 2021 v porovnaní so sčítaním obyvateľov v roku 2011. Ako funguje v praxi nový Zákon o finančnom zabezpečení cirkvi? Aké výzvy a možnosti na dobré a efektívne budovanie našich cirkevných zborov dnes máme? Na túto aktuálnu a náročnú tému diskutovali na Misijných dňoch VD ECAV na Slovensku v Ľubovnianských Kúpeľoch 27. 9. 2022 : - Ľubomír Pankuch (dištriktuálny dozorca VD, starosta obce) - Miroslav Čurlík (školský tajomník VD, zborový dozorca CZ Prešov, generálny presbyter) - Ján Hudák (podpredseda Generálneho hospodárskeho výboru ECAV). Moderátorom diskusie bol Matej Oráč (duchovný správca ESŠ v Prešove, zodpovedný za vzdelávanie v EMC ECAV).

Vd ecav