Slávnosť odovzdávania misijných krížov

pridal: Saleziáni Don Bosca | | zobrazení: 1351
V nedeľu 19. júna odovzdal provinciál saleziánov desiatim dobrovoľníkom, ktorí sa chystajú na ročnú misiu, misijné kríže. Viac v reportáži pre TV Lux od Róberta Hermana.

Saleziáni Don Bosca

Saleziáni Don Bosca všetky videa